Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

Leerlingbegeleiding

De mentor
De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen. Hij/zij staat dicht bij de leerling en is de persoon bij wie de leerling altijd terecht kan met vragen of problemen op studie- of sociaal-emotioneel gebied. De mentor onderhoudt contacten met de ouders, vakdocenten, afdelingsleiding en specialisten op wie hij/zij, indien nodig, kan terugvallen.

De mentor is degene die de meeste contactmomenten met de leerling heeft en mede daarom als geen ander in staat is om ’de hele persoon’ van de leerling te begeleiden. De mentor ziet de leerlingen tijdens de mentorlessen en tijdens een ‘regulier’ vak.

Taal en rekenen
In de brugklas, en ook in de klassen daarna, maken alle leerlingen taal- en rekentoetsen. Als daaruit blijkt dat leerlingen hierin extra ondersteuning nodig hebben, kunnen zij deelnemen aan een speciaal oefenprogramma.

Extra ondersteuning
Er zijn leerlingen die meer begeleiding en ondersteuning nodig hebben dan in de reguliere lessen door mentor en vakdocenten gegeven kan worden. Voor leerlingen die niet genoeg hebben aan de contacten met de mentor en die leer- en/of sociale problemen hebben, zijn er extra opvang- en begeleidingsmogelijkheden binnen de school. Het gaat hierbij om leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie, faalangst, ADHD en/of ASS.

Lokaal 100
Lokaal 100 is een time-out plek voor leerlingen met een diagnose en een specifieke ondersteuningsbehoefte. In dit lokaal is altijd iemand aanwezig van het ondersteuningsteam bij wie deze leerlingen terecht kunnen. Dit kan zijn om even tot rust te komen, om pauze te houden of voor individuele gesprekken met iemand van het ondersteuningsteam.

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de extra ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met een van de ondersteuningscoördinatoren.
Voor adressen zie Contact.

OSG West-Friesland

De OSG is een school waar leerlingen in een veilig en
inspirerend leer- en leefklimaat tot optimale prestaties
kunnen komen. Met respect voor de eigenheid van
iedere leerling streven wij naar het geven van onderwijs
op maat en ondersteuning die adequaat, efficiënt
en effectief is.

 

 

 

Contact OSG West Friesland
Bontekoestraat 3
1623 LL Hoorn
(0229) 24 62 64

osgwestfriesland@atlascollege.nl
 kvk: 37153438  - btwnr.: 8209.71.054.B.01

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend

De OSG West-Friesland is op schooldagen van 10.00 tot 14.00 uur telefonisch bereikbaar (0229-246264). Daarnaast zijn wij bereikbaar via de e-mail (osgwestfriesland@atlascollege.nl). 

 

Om ervoor te zorgen dat onze communicatie met betrekking tot de gevolgen van het Coronavirus zo eenduidig mogelijk is, hebben wij besloten om jullie per e-mail en via de sociale media op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

 

De e-mails sturen wij naar de e-mailadressen die in Magister staan. Zorg er dus voor dat het juiste adres in Magister staat.

 

Op Instagram vindt je ons via @osgwestfrieslandofficial en op Facebook via @osgwestfriesland